پایان مسابقات بسکتبال دانش آموزان استان فارس
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
دستگیری اراذل و اوباش قمه به دست در شیراز
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶