برنامه شهرداری شیراز برای راه اندازی میز خدمت حقوقی و ملکی شهروندان
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
برگزاری دومین رویداد استارتاپی گل نرگس کازرون
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷