در جلسه رئیس هیئت بسکتبال با معاون مالی و اداری و معاون تربیت‌بدنی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شیرازمطرح شد:ورزش مهمترین شاخصه پیشرفت کشورهاست/ تعامل سازنده با هیئت های ورزشی شیراز ایجاد خواهیم کرد
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
تبدیل فراشبند به قطب استعدادیابی ووشو
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳