صفحه ورزشی روزنامه تماشا-دوشنبه ۷ مردادماه ۹۸
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
گزارش/ مدرسه فوتبال حافظ شیراز یکی از مدارس بازیکن ساز تیم ملی فوتبال
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷