شکست قشقایی در برابر نماینده کرمان
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پیروزی تیم شهدای قشقایی برابر بادران تهران
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰