علوم پزشکی شیراز مقام اول المپیاد کشوری را کسب کرد
۲۰:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
رقابت‌های دوچرخه سواری جایزه بزرگ کشور
۲۰:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۶