مسابقه دوچرخه سواری کوهستان در رشته دانهیل ویژه آقایان در شیراز برگزار می‌شود
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
مسابقات تنیس جایزه بزرگ استانی جام گالر‌ی فرش ذوالانواری برگزار می شود
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳