مسابقات مچ اندازی برگزار می شود
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
راه یابی تیم مینی بسکتبال دختران کازرون به مسابقات کشوری
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹