کرونا پیاده روی های خانوادگی را تعطیل کرد
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
تعطیلی باشگاه های ورزشی تا آخر هفته جاری
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰