تفاهم نامه ساخت پژوهشکده هسته ای در شیراز امضا شد
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تامین برق پایدار صنایع ، اواویت اصلی شرکت شهرک های صنعتی فارس
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹