افتتاح ۵ طرح ورزشی در فارس
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
ورزشکار شیرازی، قهرمان پینگ پنگ جهانی
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۷