تیم ایمان شیراز همچنان بدون امتیاز پس از هفت باخت
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سپیدان میزبان اردوی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱