توزیع بسته های معیشتی توسط انجمن خیریه ورزشکاران مرودشت
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
برگزاری چهارمین دوره مسابقات آنلاین دارت کشوری
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۳