تفرشی
پوست اندازی اقتصاد ایران به سمت دانش‌بنیان شدن/ واقعیتی که برای جهانی شدن لازم است
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
صفدر دوام
نقدى بر روند تبلیغات در تابلوهاى شهرى شیراز
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۲