نماینده کدام حوزه انتخابیه فارس کاندیدای انتخابات نشد؟
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
صنعتگران و معدن کاران نمونه استان فارس تجلیل شدند  
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴