لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=6880

QR: کیخا در انتخابات  کمیسیون فدراسیون جهانی دوم شد