سومین رویدادپرش با اسب استان فارس (جام عیدفطر)جمعه۱۷خردادماه برگزار شد
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
دعوت از نوجوان شیرازی به اردوی استعدادیابی تیم ملی شمشیر بازی
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۸