دبیر هیئت ورزش های همگانی فارس: آغاز فعالیت رشته های زیرمجموعه هیئت با رعایت پروتکل های بهداشتی
۲۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
اطلاعیه شماره ۱۶ ستاد مقابله با کرونا در ورزش: فعالیت تمامی باشگاه های رشته های مختلف ورزشی در شهرستان های وضعیت سفید
۲۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷