تشریح فعالیت های هفته تربیت بدنی در فارس: افزایش ۲۲ هزار متر مربع سرانه ورزشی در استان
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس: سوت آوای ورزش در ۳۰ مجتمع بزرگ مسکونی استان فارس به صدا درآمد
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳