دو رکورد دیگر توسط ورزشکاران سروستانی به ثبت رسید
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
داوران هاکی فارس در لیگ برتر سوت می زنند
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲