معاون استاندار فارس: شاهد انتخابات خوب و رضایت بخشی در شیراز و فارس بودیم
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
یادداشت/ به بهانه ۴ سالگی کرونا
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹