رئیس کمیته آمادگی جسمانی شیراز:تفکر مدیران در وضع قوانین سمت و سوی مربیان باشد
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
ووشوکاران فارس قهرمان شدند
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱