دکه مطبوعات ورزشی شیراز/
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
پنجمین روز رقابت های بین المللی تنیس؛ مصاف دو نوجوان شیرازی یک برنده و یک بازنده داشت
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹