اسامی مدیران پاسخگوی شهرداری شیراز از ۱۲ تا ۱۶ اسفند اعلام شد
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اسامی نمایندگان منتخب فارس در مجلس دوازدهم اعلام شد
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲