فارس در جایگاه دوم استان های کم بارش کشور قرار گرفت
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
فارس ۱۴۰۰ طرح نیمه تمام دارد/ اختصاص ۸۲۶ میلیارد تومان برای تکمیل برخی از این پروژه ها
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲