انعقاد قرارداد با ۶۹سرمایه گذار در ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
یادداشت/ انتظارات مردم از منتخبان مجلس دوازدهم
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴