لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=831

QR: فرنگی کاران فارس مدال های خوشرنگ جام تختی را درو کردند