بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز از امکانات ورزشی این شهرستان
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
شادمانی مطرح کرد؛ صیانت حقوقی از خانواده ورزش از اهداف کمیته حقوق ورزشی/ پیشگیری بهتر از درمان است
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۰