لیگ برتر هندبال آقایان کشور؛ دومین تساوی هندبالیست های کازرونی
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
بانوی اسکی باز استان فارس در ترکیب تیم ملی
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵