استاندار فارس:سید ابراهیم رئیسی همواره تکرار می‌کرد نباید از کنار چاله‌ها عبور کنیم
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
معرفی آثار بابافغانی شیرازی/ تاکید بر نامگذاری یکی از خیابان های شهر به نام این شاعر شیرازی
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱