شکست خارج از خانه دختران والیبالیست فارس
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
نام یک سالن ورزشی در شهرستان فراشبند به نام شهید سلیمانی تغییر یافت
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸