هندبال
شش هندبالیست فارسی در اردوی تیم ملی
۱۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
نخستین پیروزی بانوان هندبالیست فیروز آبادی
۱۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸