فعالیت های استاندار فارس در هفته گذشته چه بود؟
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
تلاش همگان برای مشارکت حداکثری در انتخابات باشد
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲