نورآبادی ها بیشترین بهره را از باران بردند/ دمای هوا در دشت نمدان به ۷ درجه زیر صفر رسید
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
بانوان نیک اندیش فارس ۳۰ درصد امور خیر را به خود اختصاص داده اند
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳