نفرات برتر رقابت های آنلاین شطرنج استان فارس مشخص شدند
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کسب مقام های مختلف توسط هیئت اتومبیلرانی فارس در مسابقات کشوری
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰