انتخابات
یادداشت/ انتخابات و اما و اگرها
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
فعالیت های استاندار فارس در هفته گذشته چه بود؟
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲