همایش بزرگ مدیران باشگاه ها و اماکن ورزشی شیراز برگزار می شود
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
بازی سخت ارژن شیراز مقابل تیم قهرمان
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷