کسب رتبه دوم کشور توسط هیأت ورزش کارگری کشور
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
حمایت اداره کل ورزش و جوانان فارس از هیأت ورزش های رزمی در برخورد با سبک های غیر مجاز
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴