صباغ زاده سکان‌دار هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
قهرمان ام ام ای استان فارس آماده مسابقه در دوبی
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۹