برق
کشاورزان استان فارس چند ساعت پمپ چاه را خاموش کنند، پاداش می گیرند؟
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
طهماسبی
پیگیری مشکلات درمانی شهرستان های استهبان،نی ریز و بختگان/از تکمیل ساخت مرکز جامع سلامت رونیز تا بیمارستان ۳۲ تختخوابی آباده طشک
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۳