تجلیل شهردار منطقه ۲ شیراز از مربیان ورزشی خانه محله شهرک بهار
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
مساعدت شورای شهر شیراز به تیم بانوان شیران زاگرس
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳