مدیرعامل صندوق توسعه احیا: از ظرفیت هنرمندان برای معرفی آثار تاریخی در مناطق کمتر برخوردار کشور استفاده می شود
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
برنامه میراث فرهنگی فارس برای اجرای طرح استانداردسازی اماکن تاریخی در رویدادها و فضای محیطی
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱