تجلیل از نخستین معلم تعلیمات عشایر طایفه قرقانی ایل قشقایی
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
راهیابی اثر خبرنگار و هنرمند شیرازی به کتاب سال جشنواره کارتون مطبوعات جهان
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳