۲۱ مصوبه با تمرکز بر گرامی‌داشت مقام معلم در استان فارس
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
تدوین و اجرای برنامه تحولی شرکت شهرک های صنعتی فارس در ۱۱۰شاخص عملیاتی
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷