سفر وزیر ورزش به استان فارس و افتتاح پروژه های ورزشی
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
کمیته ماهیگیری ورزشی استان فارس
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰