صعود بانوان شهید شاملی کازرون به نیمه نهایی بعنوان صدر نشین
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
اولین آکادمی رسمی هاکی کشور در جهرم افتتاح می شود
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱