قهرمانی ساواته‌کار فارسی در آسیا
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
مدال برنز قهرمانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان برگردن گرایی
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۶