لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=1727

QR: علوم پزشکی شیراز در المپیاد ورزشی دانشجویان دختر کشور  ۲۰ طلا کسب کرد