لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=4421

QR: علوم پزشکی شیراز، قهرمان اولین دوره بازی های فکری و ورزش های الکترونیک مجازی کشور