رای اعتماد دوباره به شیراز در هیئت مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی جهان
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
اجرای ۱۰۰ برنامه در هفته بسیج توسط سپاه محمد رسول‌الله شیراز
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۵