لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=3540

QR: عضو کمیته فنی کنفدراسیون طناب زنی آسیا: بهتر است رشته طناب زنی جدی گرفته شود زیرا در آسیا دارای سکو است